Nubis Logo Cases Jobs Nubis Academy Contact News NL

ADIDAS - AFFILIATE CASE

ONLINE MARKETING

In de zomer van 2015 werden we door adidas gevraagd om onze ervaring als affiliates te gebruiken bij het herstructureren van adidas' affiliate programma in de Verenigde Staten. Dit heeft er onder meer toe geleid dat we het programma hebben teruggebracht van ruim 2.000 naar de Top25 affiliates, omdat deze verantwoordelijk waren voor zo'n 97% van de omzet. Ook hebben we het programma ingedeeld naar verschillende categorieën affiliates met een verschillende commissiestructuur. Hierbij kwam de focus steeds meer te liggen op affiliates die actief zijn aan het begin van de customer journey en adidas dus echt nieuwe sales sturen in plaats van de coupon, cashback en deal sites die vooral aan het eind van de customer journey actief zijn. Het vermoeden bestond dat adidas deze sales zou voor het grootste gedeelte toch wel genereren, ook zonder affiliates. Uiteindelijk bleek dit ook uit de verkoopcijfers en daarmee bespaart adidas veel geld aan onnodige commissies.

In 2017 hebben we vervolgens met behulp van onze eigen developers een tool ontwikkeld die de toegevoegde waarde per affiliate in kaart brengt op basis van diens bijdrage in de gehele customer journey. Omdat adidas aangaf liever een licentie van de tool aan te schaffen dan eigenaar ervan te zijn, hebben we Odyssey opgericht met adidas als launching customer.